Издательство МОРИОН
Об издательстве :  Издания :  Конференции :  Реклама :  Контакты

«Настанова з кардіології» + CD диск

«Настанова з кардіології» + CD диск

За ред. В.М. Коваленка

ISBN: 978-966-2066-23-4
Цена: 440,00 грн.

КУПИТЬ

Настанова рекомендована Асоціацією кардіологів України та вченою радою ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» для широкого кола фахівців: кардіологів, ревматологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, наукових співробітників, студентів вищих медичних навчальних закладів.

 

Содержание:

СЕКЦІЯ 1Структура та функції серцево-судинної системи
В.В. Братусь, О.С. Гавриш
   
Глава 1. Будова серцево-судинної та лімфатичної системи
О.С. Гавриш
  10
Глава 2. Понрушення кровообігу
О.С. Гавриш
  67
Глава 3. Система кровообігу: принципи органІзації та регуляції функцІональної активності
В.В. Братусь, Т.В. Талаєва
  95
 
СЕКЦІЯ 2 Проблеми кардіологічної допомоги населенню україни та напрямки її покращання
В.М. Корнацкий
   
Проблеми кардіологічної допомоги населенню україни та напрямки її покращання
В.М. Корнацкий
  120
 
СЕКЦІЯ 3 Популяційні дослідження
И.М. Горбась
   
Глава 1. Епідеміологічні аспекти серцево-судинних захворювань
І.М. Горбась, І.П. Смирнова
  134
Глава 2.  Профілактичні основи вирішення сучасних проблем кардіології
І.М. Горбась, І.П. Смирнова
  141
 
СЕКЦІЯ 4 Фактори ризику серцево-судинних захворювань та їх роль у розвитку атеросклерозу
І.М. Горбась, О.І. Мітченко
   
Глава 1. Фактори ризику та їх взаємозв’язок із серцево-судинними захворюваннями
І.М. Горбась, І.П. Смирнова
  154
Глава 2. Дисліпідемії: діагностика, профілактика та лікування
О.І. Мітченко
  179
Глава 3. Атеросклероз: поєднання запалення та модифікації ліпопротеїнів крові як основа його патогенезу
Т.В. Талаєва, В.В. Братусь
  215
Глава 4. Метаболічний синдром, діабет і серцево-судинні захворювання
О.І. Мітченко
  221
 
СЕКЦІЯ 5 Методи функціональної діагностики в кардіології
В.М. Коваленко, М.К. Фуркало, М.І. Лутай , О.С. Сичов, О.Й. Жарінов
   
Глава 1. Основи електрокардіографії
О.С. Сичов, М.К. Фуркало, Т.В. Гетьман, С.І. Деяк
  236
Глава 2. Проби з дозованим фізичним навантаженням
О.Й. Жарінов, М.К. Фуркало, Т.В. Гетьман
  252
Глава 3. Амбулаторне моніторування електрокардіограми за холтером
О.С. Сичов, М.І. Лутай, О.М. Романова
  266
Глава 4. Варіабельність серцевого ритму: фізіологічні механізми, методи дослідження, клінічне і прогностичне значення
О.С. Сичов, О.Й. Жарінов
  287
Глава 5. Рекомендації щодо проведення електрофізіологічного дослідження
О.С. Сичов, О.І. Фролов
  296
Глава 6. Електрокардіографія високого розрізнення в діагностиці аритмій і прогнозуванні раптової серцевої смерті
О.М. Пархоменко, О.С. Сичов
  306
Глава 7. Ехокардіографія в кардіології
В.М. Коваленко, С.І. Деяк, Т.В. Гетьман
  316
 
СЕКЦІЯ 6 Клінічна фармакологія
О.П. Вікторов
   
Глава 1. Основні поняття клінічної фармакології
О.П. Вікторов
  350
Глава 2. Особливості фармакокінетики лікарських засобів,
що застосовуються в кардіології
О.П. Вікторов
  372
Глава 3. Вплив серцево-судинних лікарських засобів на систему мати — плацента — плід, організм новонародженого та при годуванні грудьми
О.П. Вікторов
  378
Глава 4. Особливості застосування лікарських засобів у похилому і старечому віці
О.П. Вікторов
  408
Глава 5 Взаємодія лікарських засобів
О.П. Вікторов
  415
Глава 6 Контроль безпеки серцево-судинних лікарських засобів
при їх застосуванні
О.П. Вікторов
  429
 
СЕКЦІЯ 7 Артеріальна гіпертензія
Є.П. Свіщенко, Ю.М. Сіренко
   
Глава 1. Есенціальна артеріальна гіпертензія
Є.П. Свіщенко, Л.В. Безродна
  434
Глава 2. Симптоматичні форми артеріальної гіпертензії
Ю.М. Сіренко
  469
 
СЕКЦІЯ 8 Ішемічна хвороба серця
М.І. Лутай, О.М. Пархоменко , В.О. Шумаков, І.К. Следзевська
   
Глава 1. Гострий інфаркт міокарда
О.М. Пархоменко, О.І. Іркін, О.В. Шумаков
  508
Глава 2. Гострий коронарний синдром без стійкої елевації сегмента ST
В.О. Шумаков, І.К. Следзевська
  571
Глава 3 Хронічні форми ішемічної хвороби серця
М.І. Лутай, Г.Ф. Лисенко
  615
 
СЕКЦІЯ 9 Інтервенційне лікування ішемічної хвороби серця
Ю.М. Соколов
   
Інтервенційне лікування ішемічної хвороби серця
Ю.М. Соколов, М.Ю. Соколов, В.Г. Терентьєв
  684
 
СЕКЦІЯ 10 Тромбоемболія легеневої артерії
О.М. Пархоменко
   
Тромбоемболія легеневої артерії
О.М. Пархоменко, Я.М. Лутай
  818
 
СЕКЦІЯ 11 Легенева гіпертензія
Ю.М. Сіренко
  858
 
СЕКЦІЯ 12 Хвороби перикарда, міокарда, ендокарда і клапанів серця
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай
   
Глава 1. Нейроциркуляторна дистонія
О.Г. Несукай
  874
Глава 2. Пролапс мітрального клапана
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай
  880
Глава 3. Вроджені вади серця
В.М. Коваленко
  886
Глава 4. Набуті вади серця
О.Г. Несукай, М.Г. Ілляш
  907
Глава 5. Перикардит
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай
  928
Глава 6. Міокардит
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай
  936
Глава 7. Ендокардит
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай
  946
Глава 8. Метаболічна кардіоміопатія
О.Г. Несукай
  958
Глава 9. Дилатаційна кардіоміопатія
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай
  975
Глава 10. Гіпертрофічна кардіоміопатія
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай
  982
Глава 11. Рестриктивна кардіоміопатія
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай
   989
Глава 12. Аритмогенна кардіоміопатія правого шлуночка
О.Г. Несукай
  996
Глава 13. Некласифіковані кардіоміопатії
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай
  1000
Глава 14. Пухлини серця
О.Г. Несукай
  1005
Глава 15. Травми серця
В.М. Коваленко, О.Г. Несукай
  1014
 
СЕКЦІЯ 13 Порушення ритму серця
О.С. Сичов
   
Глава 1. Діагностика і лікування екстрасистолії та парасистолії
О.С. Сичов, О.Й. Жарінов
  1022
Глава 2. Порушення реполяризації шлуночків серця: механізми виникнення, методи виявлення та клінічне значення
О.С. Сичов
  1040
Глава 3. Діагностика та лікування синкопальних Станів
О.С. Сичов, О.І. Фролов
  1057
Глава 4. Діагностика та лікування фібриляції передсердь
О.С. Сичов, О.М. Романова
  1073
Глава 5. Діагностика та лікування суправентрикулярних тахікардій
О.С. Сичов, Г.М. Солов’ян
  1099
Глава 6. Шлуночкові порушення ритму серця та раптова серцева смерть
О.С. Сичов, Т.В. Гетьман
  1126
Глава 7. Рекомендації щодо проведення катетерних абляцій при аритміях серця
О.С. Сичов, О.І. Фролов
  1168
Глава 8. Електрокардіостимулятори та кардіовертери-дефібрилятори при порушеннях ритму і провідності серця
О.С. Сичов, О.І. Фролов
  1172
Другие книги:

КОМПЕНДІУМ 2019 — лікарські препарати

За ред. В.М. Коваленка

ISBN: 978-966-2066-75-3
Цена: 418 грн.

Подробнее

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-1.2:2013 Лікарські засоби. Належна практика промоції

Р.В. Богатирьова, О.П. Баула, В.В. Дудка, С.І. Зброжек, О.С. Соловйов, І.Б. Демченко, В.А. Бортницький, М.В. Орлов, Є.М. Ярмолюк, Б.Ф. Даневич, К.В. Іщенко, О.В. Приходько

ISBN:
Цена: 38,00 грн.

Подробнее

СD-Rom «КОМПЕНДИУМ 2014 — лекарственные препараты»

ООО «МОРИОН»

ISBN:
Цена: 80 грн.

Подробнее

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-7.2:2018 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності

М. Головенко, д-р біол. наук, професор, академік НАМН України; І. Зупанець, д-р мед. наук, Л. Ковтун, канд. мед. наук, Н. Жукова, канд. фарм. наук

ISBN:
Цена: 100,00 грн.

Подробнее

ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕС

Коллектив авторов: А.С. Соловьев, О.П. Баула, С.И. Зброжек, И.Б. Демченко, В.А. Бортницкий, Н.А. Ляпунов, В.А. Усенко, Е.П. Безуглая, Н.В. Орлов, Е.В. Приходько

ISBN: 978-966-2066-48-7
Цена: 130 грн.

Подробнее

Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини

адаптований групою українських експертів, яку очолив проф. Свінціцький А. С.

ISBN:
Цена: 250,00 грн.

Подробнее

Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2

Укладачі: М. Ляпунов, д-р фарм. наук; О. Безугла, канд. фарм. наук; Ю. Підпружников, д-р фарм. наук; Н. Гудзь, канд. хім. наук; Я. Закревська

ISBN:
Цена: 245,00 грн.

Подробнее

Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1

Укладачі: М. Ляпунов, д-р фарм. наук; О. Безугла, канд. фарм. наук; Ю. Підпружников, д-р фарм. наук; Н. Гудзь, канд. хім. наук; Я. Закревська

ISBN:
Цена: 355,00 грн.

Подробнее

Настанова з артеріальної гіпертензії

За ред. В.Н. Коваленка, Є.П. Свіщенко, Ю.М.Сіренка

ISBN: 978-966-2066-33-3
Цена: 360,00 грн.

Подробнее

Онкологія

За ред. І.Б. Щепотіна

ISBN: 978-966-2066-54-8
Цена: 140,00 грн.

Подробнее

Руководство по кардиологии

Под редакцией В.Н. Коваленко

ISBN: 976-966-2066-09-8
Цена: 440,00 грн.

Подробнее

«Ревмоортопедия»

Е.Т. Скляренко, Л.Е. Зубко, В.Е. Скляренко

ISBN: 978-966-206627-2
Цена: 35,00 грн.

Подробнее

Клинические испытания лекарств

Под ред. В.И.Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б.Білоусова, В.Н.Коваленко

ISBN: 966-7632-49-0
Цена: 58,00 грн. 2-издание

Подробнее

Артериальная гипертензия у особых категорий больных

В.Н. Коваленко, Е.П. Свищенко

ISBN: 978-966-2066-19-7
Цена: 70,00 грн. (без доставки) 85,00 грн. (с доставкой)

Подробнее

Атеросклероз

РОЗРОБНИКИ: В.К. Казимирко, доктор медицинских наук, профессор, автор более 180 научных работ, посвященных актуальным проблемам внутренней патологии. РЕЦЕНЗЕНТЫ: Л.Я. Бабынина, доктор медицинских наук, профессор;А.С. Свинцицкий, доктор медицинских наук, профессор.

ISBN: 978-966-7632-92-2
Цена: 32,00 грн.

Подробнее

«Безопасность лекарств». Руководство по фармаконадзору

Под ред. А.П. Викторова, В.И.Мальцева, Ю.Б.Білоусова

ISBN: 978-966-7632-94-6
Цена: 58,00 грн.

Подробнее

ICH GCP об исследователе. Комментарии специалистов / Под ред. В.Т. Чумака, А.Н. Морозова, Т.К. Ефимцевой, Д.С. Поляковой, Е.А. Рудневой

А.Д. Александрук, П.Н. Бабич, М.В. Белоцерковский, И.А. Борзен- ко, О.М. Голубева, И.А. Голубничая, Т.К. Ефимцева, А.В. Жмуро, Л.И. Ковтун, О.Л. Ковтун, М.В. Колочавина, О.В. Миронова, А.Г. Михеев, В.В. Николаева, Д.С. Полякова, С.С. Распутняк, Е.А. Руднева, И.А. Тесленко

ISBN: 978-966-2066-11-1
Цена: 40,00 грн.

Подробнее

Методики увеличения товарооборота аптеки (96 страниц)

Под ред. Ю.И. Черткова, Г.В. Загория.

ISBN: 978-966-2066-07-04
Цена: 20,00 грн.

Подробнее

«Статистика в науке и бизнесе»

С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич

ISBN: 966-7632-57-1
Цена: 56,60 грн.

Подробнее

«Фармацевтический сектор: фармаконадзор за лекарственными препаратами для человека»

Под редакцией А.В. Стефанова, Т.А. Бахтиаровой, В.Г. Варченко, В.И. Мальцева, А.П. Викторова Авторы-составители: Н.А. Ляпунов, Л.И. Ковтун, Е.П. Безуглая, М.Л. Шараева, Т.К. Ефимцева, М.Г. Плошенко

ISBN: 966-7632-54-7
Цена: 55,00 грн.

Подробнее

«Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском Союзе»

Н.А. Ляпунов, В.А.Ксенко, А.Л. Спасокукоцкий, Е.П. Безуглая

ISBN: 966-7632-52-0
Цена: 40,00 грн

Подробнее

Господарсько-правова політика у сфері охорони здоров'я: проблеми вітальної безпеки

В.М. Пашков

ISBN: 978-966-2066-04-3
Цена: 40,00 грн.

Подробнее

«Напрямки оптимізації господарсько-правового забезпечення суспільних відносин у галузі охорони здоров'я»

В.М. Пашков

ISBN: 966-7632-87-3
Цена: 45,00 грн

Подробнее

«Настанова 42-7.0:2008. Лікарські засоби. Належна клінічна практика.»
«Настанова 42-6.0:2008. Лікарські засоби. Належна лабораторна практика.»

РОЗРОБНИКИ: В. Мальцев, доктор мед. наук (керівник розробки); М. Ляпунов, доктор фарм. наук (керівник розробки); Т. Бухтіарова, доктор мед. наук; Т. Єфімцева, канд. мед. наук; Л. Ковтун, канд. мед. наук; І. Зупанець, доктор мед. наук; Н. Безугла, канд. мед. наук; В. Чумак, канд. хім. наук; О. Безугла, канд. фарм. наук

ISBN: -
Цена: 50,00 грн

Подробнее

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.10:2023 ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ РЕЄСТРАЦІЇ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» (ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України»)

ISBN:
Цена: 238,1 грн.

Подробнее

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0/1:2023 ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НАЛЕЖНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ДОДАТОК 1. ВИРОБНИЦТВО СТЕРИЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» (ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України»)

ISBN:
Цена: 350,9 грн.

Подробнее

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2023 ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НАСТАНОВА ЩОДО ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН У РЕЄСТРАЦІЙНОМУ ДОСЬЄ НА ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» (ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України»)

ISBN:
Цена: 135,3 грн.

Подробнее

Анонсы и пресс-релизы

Основи eCTD: комплексний огляд для фармацевтичної галузі України

21 червня відбудеться навчальний захід «Власна торговельна марка (ВТМ): виробництво медичних виробів, косметичної продукції та дієтичних добавок під ВТМ. Як зробити ВТМ правильно?»

14 червня відбудеться навчальний захід-дискусія з регулятором щодо зняття мораторію на податкові та митні перевірки (оновлено дату проведення)

5 причин відвідати Конгрес «Аптеки світу–2024»

5 квітня відбудеться онлайн навчальний захід-дискусія з державним ринковим наглядом щодо зняття мораторію на позапланові заходи

SALES FORCE EFFECTIVENESS–2024 — cтартує продаж квитків Early Birds

Міжнародна виставка та конференція REBUILD UKRAINE: HEALTH & REHABILITATION, 24–25 червня 2024 р., м. Варшава, Польща, ВЦ «EXPO XXI»