Издательство МОРИОН
Об издательстве :  Издания :  Конференции :  Реклама :  Контакты

Настанова з артеріальної гіпертензії

Настанова з артеріальної гіпертензії

За ред. В.Н. Коваленка, Є.П. Свіщенко, Ю.М.Сіренка

ISBN: 978-966-2066-33-3
Цена: 360,00 грн.

КУПИТЬ

Для широкого кола фахівців: терапевтів, кардіологів, хірургів, гінекологів, педіатрів, сімейних лікарів, наукових працівників, студентів вищих медичних навчальних закладів.
Клінічна настанова з артеріальної гіпертензії підготовлена провідними фахівцями головної профільної установи України – ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска». У книзі викладено сучасні уявлення про лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензіею в особливих клінічних групах: у вагітних,дітей та підлітків, у хворих із супутніми захворюваннями, що ускладнюють процес лікування. Дані представлені з урахуванням результатів багато центрових клінічних,епідеміологічних випробувань останніх років, а також широкого власного досвіду авторів настанови.

 

Содержание:

Секція 1. Артеріальна гіпертензія та гіпертонічна хвороба: термінологія, дефініції, класифікація, визначення ризику
В.М. Коваленко, Ю.М. Сіренко
Секція 2. Епідеміологічні та медико-соціальні аспекти артеріальної гіпертензії
І.М. Горбась
Секція 3. Сучасні уявлення про патогенез гіпертонічної хвороби і механізми її проатерогенної дії
Т.В. Талаєва, В.В. Братусь
Секція 4. Ураження органів-мішеней та ускладнення артеріальної гіпертензії
    Глава 1. Цереброваскулярна патологія у хворих на артеріальну гіпертензію. Профілактика інсульту
    В.М. Коваленко, О.А. Яринкіна
    Глава 2. Гіпертрофія лівого шлуночкам
    В.М. Коваленко, Є.Г. Купчинська
    Глава 3. Артеріальна гіпертензія і серцева недостатність
    О.О. Матова
    Глава 4. Артеріальна гіпертензія і патологія нирок
    Є.П. Свіщенко
    Глава 5. Пружно-еластичні властивості артерій: визначення, методи дослідження, значення у практиці кардіолога
    Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко
Секція 5. Діагностика артеріальної гіпертензії
    Глава 1. Вимірювання артеріального тиску
    Є.П. Свіщенко
    Глава 2. Моніторування артеріального тиску. «Гіпертензія білого халата»
    Л.А. Міщенко
    Глава 3. Обстеження хворого з артеріальною гіпертензією
    Є.П. Свіщенко
Секція 6. Вторинні артеріальні гіпертензії
Ю.М. Сіренко
    Глава 1. Ренопаренхіматозна артеріальна гіпертензія
    Глава 2.Реноваскулярна артеріальна гіпертензія
    Глава 3. Артеріальна гіпертензія ендокринного генезу
Секція 7. Гіпертензивні кризи
Є.П. Свіщенко
Секція 8. Резистентна та злоякісна артеріальна гіпертензія
Л.В. Безродна
     Глава 1. Резистентна (рефрактерна) артеріальна гіпертензія
    Глава 2. Злоякісна артеріальна гіпертензія
Секція 9. Лікування хворих на артеріальну гіпертензію
    Глава 1. Немедикаментозне лікування хворих на артеріальну гіпертензію
    О.А. Яринкіна, Л.А. Міщенко, Є.П. Свіщенко
    Глава 2. Медикаментозне лікування хворих на артеріальну гіпертензію .
    Є.П. Свіщенко, Л.В. Безродна, Л.А. Міщенко
Секція 10. Артеріальна гіпертензія в окремих категорій хворих
    Глава 1. Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків
    Л.А. Міщенко
    Глава 2. Артеріальна гіпертензія у жінок
    О.А. Яринкіна
    Глава 3. Артеріальна гіпертензія та вагітність
    Л.А. Міщенко
    Глава 4. Артеріальна гіпертензія у похилому віці
    Л.А. Міщенко
Секція 11. Артеріальна гіпертензія в поєднанні з іншими захворюваннями
    Глава 1. Артеріальна гіпертензія в поєднанні з ішемічною хворобою серця
    В.М. Коваленко, Л.В. Безродна
    Глава 2. Артеріальна гіпертензія і дисліпідемія
    В.М. Коваленко, Л.В. Безродна
    Глава 3. Артеріальна гіпертензія і цукровий діабет
    Є.П. Свіщенко
    Глава 4. Артеріальна гіпертензія і хронічна обструктивна хвороба легень
    О.О. Матова
    Глава 5. Метаболічний синдром
    Л.А. Міщенко
    Глава 6. Артеріальна гіпертензія та синдром обструктивного апное-гіпопное сну
    Ю.М. Сіренко, К.В. Міхеєва
Секція 12. Антигіпертензивна терапія та ризик розвитку онкозахворювань
О.А. Яринкіна
Секція 13. Артеріальна гіпертензія і сексуальна активність
О.А. Яринкіна
Другие книги:

КОМПЕНДІУМ 2019 — лікарські препарати

За ред. В.М. Коваленка

ISBN: 978-966-2066-75-3
Цена: 418 грн.

Подробнее

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-1.2:2013 Лікарські засоби. Належна практика промоції

Р.В. Богатирьова, О.П. Баула, В.В. Дудка, С.І. Зброжек, О.С. Соловйов, І.Б. Демченко, В.А. Бортницький, М.В. Орлов, Є.М. Ярмолюк, Б.Ф. Даневич, К.В. Іщенко, О.В. Приходько

ISBN:
Цена: 38,00 грн.

Подробнее

СD-Rom «КОМПЕНДИУМ 2014 — лекарственные препараты»

ООО «МОРИОН»

ISBN:
Цена: 80 грн.

Подробнее

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-7.2:2018 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності

М. Головенко, д-р біол. наук, професор, академік НАМН України; І. Зупанець, д-р мед. наук, Л. Ковтун, канд. мед. наук, Н. Жукова, канд. фарм. наук

ISBN:
Цена: 100,00 грн.

Подробнее

ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕС

Коллектив авторов: А.С. Соловьев, О.П. Баула, С.И. Зброжек, И.Б. Демченко, В.А. Бортницкий, Н.А. Ляпунов, В.А. Усенко, Е.П. Безуглая, Н.В. Орлов, Е.В. Приходько

ISBN: 978-966-2066-48-7
Цена: 130 грн.

Подробнее

Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини

адаптований групою українських експертів, яку очолив проф. Свінціцький А. С.

ISBN:
Цена: 250,00 грн.

Подробнее

Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2

Укладачі: М. Ляпунов, д-р фарм. наук; О. Безугла, канд. фарм. наук; Ю. Підпружников, д-р фарм. наук; Н. Гудзь, канд. хім. наук; Я. Закревська

ISBN:
Цена: 245,00 грн.

Подробнее

Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1

Укладачі: М. Ляпунов, д-р фарм. наук; О. Безугла, канд. фарм. наук; Ю. Підпружников, д-р фарм. наук; Н. Гудзь, канд. хім. наук; Я. Закревська

ISBN:
Цена: 355,00 грн.

Подробнее

Онкологія

За ред. І.Б. Щепотіна

ISBN: 978-966-2066-54-8
Цена: 140,00 грн.

Подробнее

Руководство по кардиологии

Под редакцией В.Н. Коваленко

ISBN: 976-966-2066-09-8
Цена: 440,00 грн.

Подробнее

«Настанова з кардіології» + CD диск

За ред. В.М. Коваленка

ISBN: 978-966-2066-23-4
Цена: 440,00 грн.

Подробнее

«Ревмоортопедия»

Е.Т. Скляренко, Л.Е. Зубко, В.Е. Скляренко

ISBN: 978-966-206627-2
Цена: 35,00 грн.

Подробнее

Клинические испытания лекарств

Под ред. В.И.Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б.Білоусова, В.Н.Коваленко

ISBN: 966-7632-49-0
Цена: 58,00 грн. 2-издание

Подробнее

Артериальная гипертензия у особых категорий больных

В.Н. Коваленко, Е.П. Свищенко

ISBN: 978-966-2066-19-7
Цена: 70,00 грн. (без доставки) 85,00 грн. (с доставкой)

Подробнее

Атеросклероз

РОЗРОБНИКИ: В.К. Казимирко, доктор медицинских наук, профессор, автор более 180 научных работ, посвященных актуальным проблемам внутренней патологии. РЕЦЕНЗЕНТЫ: Л.Я. Бабынина, доктор медицинских наук, профессор;А.С. Свинцицкий, доктор медицинских наук, профессор.

ISBN: 978-966-7632-92-2
Цена: 32,00 грн.

Подробнее

«Безопасность лекарств». Руководство по фармаконадзору

Под ред. А.П. Викторова, В.И.Мальцева, Ю.Б.Білоусова

ISBN: 978-966-7632-94-6
Цена: 58,00 грн.

Подробнее

ICH GCP об исследователе. Комментарии специалистов / Под ред. В.Т. Чумака, А.Н. Морозова, Т.К. Ефимцевой, Д.С. Поляковой, Е.А. Рудневой

А.Д. Александрук, П.Н. Бабич, М.В. Белоцерковский, И.А. Борзен- ко, О.М. Голубева, И.А. Голубничая, Т.К. Ефимцева, А.В. Жмуро, Л.И. Ковтун, О.Л. Ковтун, М.В. Колочавина, О.В. Миронова, А.Г. Михеев, В.В. Николаева, Д.С. Полякова, С.С. Распутняк, Е.А. Руднева, И.А. Тесленко

ISBN: 978-966-2066-11-1
Цена: 40,00 грн.

Подробнее

Методики увеличения товарооборота аптеки (96 страниц)

Под ред. Ю.И. Черткова, Г.В. Загория.

ISBN: 978-966-2066-07-04
Цена: 20,00 грн.

Подробнее

«Статистика в науке и бизнесе»

С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич

ISBN: 966-7632-57-1
Цена: 56,60 грн.

Подробнее

«Фармацевтический сектор: фармаконадзор за лекарственными препаратами для человека»

Под редакцией А.В. Стефанова, Т.А. Бахтиаровой, В.Г. Варченко, В.И. Мальцева, А.П. Викторова Авторы-составители: Н.А. Ляпунов, Л.И. Ковтун, Е.П. Безуглая, М.Л. Шараева, Т.К. Ефимцева, М.Г. Плошенко

ISBN: 966-7632-54-7
Цена: 55,00 грн.

Подробнее

«Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском Союзе»

Н.А. Ляпунов, В.А.Ксенко, А.Л. Спасокукоцкий, Е.П. Безуглая

ISBN: 966-7632-52-0
Цена: 40,00 грн

Подробнее

Господарсько-правова політика у сфері охорони здоров'я: проблеми вітальної безпеки

В.М. Пашков

ISBN: 978-966-2066-04-3
Цена: 40,00 грн.

Подробнее

«Напрямки оптимізації господарсько-правового забезпечення суспільних відносин у галузі охорони здоров'я»

В.М. Пашков

ISBN: 966-7632-87-3
Цена: 45,00 грн

Подробнее

«Настанова 42-7.0:2008. Лікарські засоби. Належна клінічна практика.»
«Настанова 42-6.0:2008. Лікарські засоби. Належна лабораторна практика.»

РОЗРОБНИКИ: В. Мальцев, доктор мед. наук (керівник розробки); М. Ляпунов, доктор фарм. наук (керівник розробки); Т. Бухтіарова, доктор мед. наук; Т. Єфімцева, канд. мед. наук; Л. Ковтун, канд. мед. наук; І. Зупанець, доктор мед. наук; Н. Безугла, канд. мед. наук; В. Чумак, канд. хім. наук; О. Безугла, канд. фарм. наук

ISBN: -
Цена: 50,00 грн

Подробнее

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.10:2023 ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ РЕЄСТРАЦІЇ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» (ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України»)

ISBN:
Цена: 238,1 грн.

Подробнее

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0/1:2023 ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НАЛЕЖНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ДОДАТОК 1. ВИРОБНИЦТВО СТЕРИЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» (ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України»)

ISBN:
Цена: 350,9 грн.

Подробнее

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2023 ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НАСТАНОВА ЩОДО ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН У РЕЄСТРАЦІЙНОМУ ДОСЬЄ НА ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» (ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України»)

ISBN:
Цена: 135,3 грн.

Подробнее

Анонсы и пресс-релизы

Основи eCTD: комплексний огляд для фармацевтичної галузі України

21 червня відбудеться навчальний захід «Власна торговельна марка (ВТМ): виробництво медичних виробів, косметичної продукції та дієтичних добавок під ВТМ. Як зробити ВТМ правильно?»

31 травня відбудеться навчальний захід-дискусія з регулятором щодо зняття мораторію на податкові та митні перевірки

5 причин відвідати Конгрес «Аптеки світу–2024»

5 квітня відбудеться онлайн навчальний захід-дискусія з державним ринковим наглядом щодо зняття мораторію на позапланові заходи

SALES FORCE EFFECTIVENESS–2024 — cтартує продаж квитків Early Birds

Міжнародна виставка та конференція REBUILD UKRAINE: HEALTH & REHABILITATION, 24–25 червня 2024 р., м. Варшава, Польща, ВЦ «EXPO XXI»